ตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

any sort of website counter
เริ่มนับเมื่อ 16 มี.ค. 2558

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  424 ถ.พหลโยธิน  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-0236, 036-222-229 โทรสาร 0-3621-2096
ระบบตรวจผลการเรียน นักเรียนนักศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร