ประวัติความเป็นมา
หนังสือ-คำสั่ง
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ทางการศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 (สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  

   กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์     
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม + วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2559 - (ตัวแทนครู-ตัวแทนแผนกอิเล็กฯเข้าร่วม)
โครงการ fix it center ช่วงระหว่างภาคเรียนที่ 1-2559 (นักเรียน นักศึกษาชมรมฯ เข้าร่วมฯโครงการของ สอศ.)
โครงการขับขี่ปลอดภัย + ร่วม (เข้าร่วมโครงการกับแผนกเครื่องกล )
โครงการปลูกต้นไม้ ของวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดสระบุรี (นักเรียน นักศึกษาชมรมฯ เข้าร่วมฯ)
โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 56 ณ วัดทองพุ่มพวง วันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม 2559 (นักเรียน นักศึกษาชมรมฯ เข้าร่วมฯ)
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสายสัมพันธ์ไทยจีน ปีการศึกษา 2559 (นักเรียน นักศึกษาชมรมฯ เข้าร่วมฯ)
   
   

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 1-2559 (ดำเนิการโดยชมรมอิเล็กฯ)

 “โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559”
หรือ Futsal Electronics CUP 2559

โครงการด้วยรักและห่วงใยสร้างสานสัมพันธ์ ครู ศิษย์ พี่ น้อง และพ่อ-แม่ ปีการศึกษา 1-259 (ดำเนิการโดยชมรมอิเล็กฯ)

 สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา “ห้องปฏิบัติการออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี”
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

โครงการศึกษาดูงาน บริษัท เวิร์คพอยท์ 2559 ระดับ ปวช.และ ปวส (ดำเนิการโดยชมรมอิเล็กฯ)
โครงการอิเล็กทรอนิกส์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน 2559 โรงเรียนวัดหนองหว้า ระดับ ปวส. 1 ทุกกลุ่ม เริ่มวันที่ 15 ต.ค 59 เป็นต้นไป..
โครงการทำบุญแผนกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบใบประกาศ นักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา2558 (ดำเนิการโดยชมรมอิเล็กฯ)

โครงการฝึกอบรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอิเล็กทรอนิกส์บริการ 1-2559

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ตัวแทนของ อศจ.สระบุรี ลงให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

   ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน/ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ
ทักษะการบัดกรี ระดับ ปวช.1
ทักษะการประกอบวงจรดิจิตอล ระดับ ปวส.1 (สายตรง)
ทักษะการประกอบแหล่งจ่ยไฟ ระดับ ปวช.2
ทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวช.3
โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ โปรเจคนักเรียน นักศึกษา 2558
  แบบฟอร์มเอกสาร /ดาวน์โหลด
- ใบคำร้องแจ้งจบการศึกษา และขอใบ รบ. , ใบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ , คำร้องขอใบรับรอง(งานทะเบียน)
- บันทึกแจ้งผลการสอบแก้ 0 , บันทึกแจ้งผลการสอบแก้ มส. , บันทึกแจ้ง ขร.
- ขั้นตอนการตัดเกรดสำหรับครูผู้สอน
- แบบประเมินความก้าวหน้า (PROGRESS CHART) , แบบสรุปผลจิตพิสัย
- โครงการสอน , แบบบันทึกหลังการสอน
- แบบบันทึกผลการเรียน และประเมินผลกรณีตกค้า-เรียนเพิ่ม
- แบบฟอร์มแผนการสอน
  ข่าวเด่นวันนี้
   
ห้องปฏิบัติการออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 


 

  Home | รูปภาพกิจกรรม |     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร

424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096
E-mail : electronics.sbt@gmail.com

ผู้ดูแล: Kanokkarn Dear

  
Copyright © 2016 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี l สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กำลังโหลด.....