โปรดลงชื่อเข้าใช้ระบบพิมพ์ใบชำระเงิน
รหัสประจำตัวประชาชน : 
รหัสตรวจสอบ : 
captcha
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำชี้แจงสำหรับการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ให้นักศึกษาเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินธนาคาร และ print ใบชำระเงิน
ไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ห้ามโอนเงินทางตู้ ATM โดยเด็ดขาด

นักเรียนระดับชั้น ปวช. สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคารวันที่ 5-9 ตุลาคม 2560
นำใบชำระเงินผ่านธนาคาร มาลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 10 ตุลาคม 2560


นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคารวันที่ 5-9 ตุลาคม 2560
นำใบชำระเงินผ่านธนาคาร มาลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 11 ตุลาคม 2560

นักศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคารวันที่ 10-14 ตุลาคม 2560
นำใบชำระเงินผ่านธนาคาร มาลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

หากมีปัญหาติดต่องานการเงิน เบอร์ 036-230459

_________________________________________________________________  

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096